Welcome to Mali Samaj Vikas Sanstha's - Mali Vadhu Var Suchak Kendra Pune

Guide/Advisor

Mr. Sitaram Dalavi Sir

Mr. Abasaheb Raskar

(Entrepreneur)

Mr. Rambhaji Navale

Abasaheb Kudale

Mrs. Shila Tai Gite

(Dalit Mitra)

Mr. Sudhakar Gilache Sir

Mrs. Aruna Gilache

Mrs. Smitaa Tilekar

Mrs. Madhuri Gadekar

Adv. K. T. Aru

Mr. Sudam Dhadge Sir

Mr. Raghunath Dhok Sir

Mr. Vitthalrao Kedari

Mr. Hanumant Saykar

Mr. Vitthalrao Satav

Mr. Arjun Satav

Mr. Ganesh Rode

(Pune)

Mr. Eknath Dhole

Mr. Abhay Aagarkar

(A'nagar)

Mr. Ashok Kanade

(A'nagar)

Mr. Prakash Phulare Sir

(Pune)

Mr. Damodhar Tamhane

(Rahata)

Mr. Balasaheb Tajane

(Akole)

Dr. K. Y. Gadekar

(Rahata)

Mr. Dhiraj Nevase

(Pune)

Mr. Vasantrao Nevase

(Wai)

Mr. Dilip Shelvante

Mr. Goraksh Jagtap Sir

(Pune)

Blessings

Mr. Chhaganrao Bhujbal

(Cabinet Minister of Food and Civil Supply, Consumer Affairs)

Mrs. Kamaltai Dhole Patil

(Ex. MLA)

Mrs. Devyani Pharande

(MLA)

Mr. Yogesh Anna Tilekar

(Ex. MLA)

Mrs. Dipti Tai Chaudhary

(Ex. MLA)

Mr. Balasaheb Shivarkar

(Ex. State Miniister, Maharashtra)

Mrs. Rupali Tai Chakankar

(State President, Nationalist Women's Congress Party)

Mr. Yogesh Bapu Sasane

(Corporator)

Mrs. Vaishali Tai Bankar

(Ex. Mayor, Corporator)

Mrs. Pooja Tai Kodre

(Corporator)

Mrs. Ashwini Tai Kadam

(Ex. Standing Committee Chairman, Corporator)

Mrs. ManishaTai Sandip Ladkat

(Corporator)

Mrs. RupaliTai Dinesh Dhadave

(Corporator)

Smt. Ranjana Tai Tilekar

(Corporator)

Mrs. Priya Gadade

(Corporator)

Mr. Akrursheth Kudale

(Ex. Corporator)

Mr. Vikas Anna Raskar

Mrs. Anita Tai Pharande

(Ex. Mayor)

Mrs. Aparna Tai Doke

(Ex. Mayor)

Dr. Vaishali Tai Ghodekar

(Ex- Mayor PCMC.)

Mr. Rahul Jadhav

(Ex. Mayor -PCMC)

Mr. Ananda Kudale

(Pimpari Chinchwad)

Mrs. Jyoti Kalamkar

(Corporator)

Mrs. Pralhad Saykar

(Corporator)

Mr. Pritesh Gawali

(Samata Parishad, Pune)

Mrs. Sharada Tai Ladkat

(Pune)

Mrs. Sunita Tai Bhagat

(Pune)

Mr. DilipSheth K.Raut

(Pune)

Mr. Madhukar K. Raut

(Pune)

Mr. Sudhir Paithankar

(Pune)

Mr. Ravi Chaudhari

Mr. Sandip bhau Ladkat

(Ex. Corporator)

Mr. Sunil Bankar

(Ex. Corporator)